2021. 10. 14.

Életre és nem éldegélésre születtünk!

„De nem csak a kételyek és a miértek ássák alá nagylelkű döntéseinket, sok más akadály is akad nap mint nap…A választás, főleg manapság, azt jelenti, hogy nem engedünk a megfelelési kényszernek, nem engedjük, hogy elkábítsanak az eredetiséget felszámoló fogyasztási mechanizmusok, le tudunk mondani a látszatról, arról, hogy az érdekeljen bennünket, hogy milyennek látnak mások. Az élet választása harcot jelent a ’használd és dobd el’ és a ’mindent és azonnal’ mentalitás ellen, hogy életünket a mennyei rév felé, Isten álmai felé vezessük. Az élet választása azt jelenti, hogy élünk! Életre és nem éldegélésre születtünk.

Ferenc pápa2021. 10. 12.

A banális döntések banális élethez vezetnek!

„Kedves testvérek, ne mondjunk le a nagy álmokról! Ne elégedjünk meg a szükségessel! Az Úr nem azt akarja, hogy beszűkítsük látókörünket, nem azt akarja, hogy az élet útjának szélén parkoljunk, hanem azt, hogy örömmel és merészen magas célok felé törjünk. Nem arra teremtettünk, hogy a szünidőről és a hétvégéről álmodozzunk, hanem hogy megvalósítsuk Isten álmait ezen a világon…De mivel kezdjük valóra váltani a nagy álmokat? A nagy döntésekkel…A banális döntések banális élethez vezetnek, a nagy döntések naggyá teszik az életet. Azzá válunk ugyanis, amit választunk, jóban és rosszban,…ha úgy döntünk, hogy magunkra gondolunk, akkor önzővé válunk, ha a gyűlölködést választjuk, akkor gonosszá válunk, ha úgy döntünk, hogy órákat töltünk a mobiltelefonunkkal, akkor függővé válunk. De ha Istent választjuk, egyre jobban fogjuk szeretve érezni magunkat, és ha úgy döntünk, hogy szeretni fogunk, akkor boldogok leszünk.”

Ferenc pápa

 


2021. 10. 10.

A magyar iskolanővérek 163. születésnapja

1852. június 22-én Scitovszky János hercegprímás a következőket írta rendalapítónknak, Boldog Jézusról nevezett Mária Terézia Gerhardingernek: „Évek óta él bennem a vágy, hogy e rendkívüli rend tagjait meghívjam Magyarországra.” Azonban Magyarországnak még 6 évet kellett várnia arra, hogy Temesvárott megnyíljék az iskolanővérek első rendháza és tanintézete.

1909-ben, a Temesvár Városi Közlöny a következőket írta az iskolanővérekről: „félévszázad alatt hatalmas kulturális faktorrá fejlődtek az iskolanővérek által helyben és az ország számos más városában létesített tanintézetek. Ma már nemcsak hogy párját ritkító anyaháza van a rendnek Temesvárott, hanem az ország 22 zárdájában fejti ki önzetlen, áldásos működését.”

Számos örömteli, reményt tápláló és számtalan fájdalmas, iskolanővért próbáló eseménnyel bővelkedik Magyar Tartományunk 163 évnyi történelme. Hálát adunk az Úrnak minden történésért, egymásért, valamennyi elhunyt nővértársunkért, neveltjeinkért és családtagjaikért, kollégáinkért, támogatóinkért, mindazokért, akikkel nap mint nap találkozunk, akik körében nevelői szolgálatunkat végezzük. 

Fotók: Rendi archívum


2021. 10. 02.

Kezdjünk párbeszédet közös ügyeinkről!

„Kezdjünk új párbeszédet arról, miként építsük bolygónk jövőjét. Olyan megbeszélésre van szükség, amely valamennyiünket egyesít, mert a környezettel kapcsolatos kihívás, melyet megélünk, és annak emberi gyökerei mindannyiunkat érdekelnek és érintenek…A magatartásformák, amelyek akadályozzák a megoldás útjait – a hívők között is –, a probléma tagadásától a közömbösségig, a kényelmes beletörődésig vagy a technikai megoldásokban való vak bizalomig terjednek. Új, egyetemes szolidaritásra van szükségünk.”

Ferenc pápa: Laudato Si’2021. 10. 01.

Ne mi legyünk a végső mérce!

„Atyai aggodalommal [XVI. Benedek pápa] annak felismerésére hívott minket, hogy kárt szenved a teremtés, „ha mi magunk vagyunk a végső mérce, ha minden egyszerűen a mi tulajdonunk, és ha a fogyasztás kizárólag minket vesz figyelembe. A teremtett világ eltékozlása akkor kezdődik, amikor már nem ismerünk semmilyen tekintélyt magunk felett, hanem csak saját magunkat látjuk.”

Ferenc pápa: Laudato Si’2021. 09. 30.

Isten minden teremtményét szereti

„Minden kapcsolatban áll mindennel, és mi, emberi lények mindannyian testvérként egybekapcsolódunk egy csodálatos zarándoklásban. Összeköt bennünket az a szeretet, amellyel Isten szereti minden teremtményét, és amely minket is egybeköt – gyengéd szeretettel.”

Ferenc pápa2021. 09. 29.

Isten az emberre bízta a világot.

„Az emberi környezet pusztítása nagyon komoly dolog, nemcsak azért, mert Isten az emberre bízta a világot, hanem azért is, mert az ember saját élete olyan ajándék, amelyet védeni kell a pusztulás különböző formáitól. A világgal való törődésre, a világ jobbá tételére irányuló minden igyekezetünk megkívánja, hogy komolyan megváltoztassuk életmódunkat, a termelési és fogyasztási modelleket, a bevett hatalmi struktúrákat, amelyek napjaink társadalmát irányítják. A valódi emberi haladásnak erkölcsi jellege van, feltételezi az emberi személy tiszteletét, de a természeti világra is oda kell figyelnie, és figyelembe kell vennie minden létezőnek a természetét és kölcsönös kapcsolódását.”

Ferenc pápa: Laudato Si’2021. 09. 28.

Isten nem bánja meg, hogy megteremtett minket!

„Közös otthonunk megvédésének sürgető kihívása magában foglalja azt az igyekezetet is, hogy az egész emberi családot egyesítsük a fenntartható és átfogó fejlődés keresésében, mivel tudjuk, hogy a dolgokon lehet változtatni. A Teremtő nem hagy magunkra minket, sosem fordít hátat szeretettervének megvalósításában, nem bánja meg, hogy megteremtett minket. Az emberiségnek megvan még a képessége, hogy együttműködjön közös otthonunk építésében.”

Ferenc pápa: Laudato Si’2021. 09. 27.

Elkezdődött a TEREMTÉS HETE

„Az a keresztény, aki nem óvja a teremtett világot, nem segíti növekedését, olyan keresztény, akit nem érdekel Isten műve, amely Isten szeretetéből született értünk.”

Ferenc pápa

2021-ben szeptember 26. és október 3. között ünnepeljük a teremtés hetét. Egyházunk ezzel a kezdeményezéssel Isten csodálatos teremtésével kapcsolatos felelősségvállalásunk fontosságára hívja fel a figyelmet.
2021. 09. 10.

Légy irgalmas!

„Az élet két hívás között ingadozik: az Atya hívása, és a nagy vádló [a Sátán] hívása között, amelyik arra ösztökél, hogy megvádoljuk a másikat és elpusztítsuk. De hiszen ő pusztít el engem! Te viszont nem teheted ezt a másikkal! Te nem léphetsz bele a vádló logikájába. ’De atyám, nekem vádolnom kell!’ – Igen, vádold saját magadat! Jót fog tenni. Az egyetlen megengedett vád nekünk, keresztényeknek, az önvád. A többiek felé csak irgalmasok lehetünk, mert az irgalmas Atya gyermekei vagyunk.”

Ferenc pápa
Életre és nem éldegélésre születtünk!

„De nem csak a kételyek és a miértek ássák alá nagylelkű döntéseinket, sok más akadály is akad nap mint nap…A választás, főleg manapság, azt...